Chloróza viniča

Chlorózy viniča – deficit Fe, Mg, N, Ca Chlorotické sfarbenie celého kra – deficit dusíka; najmladšie listy – deficit železa, ktoré nie je pohyblivé v rastline a nedokáže sa premiestniť zo starých listov do mpladých; najstaršie listy – deficit hočíka, ktorý je pohyblivý rastline a presúva sa zo starých listov do mladšich; deficit Ca – najmladšie listy a ich zvinovanie