Poradenstvo

Po stanovení správnej diagnózy ponúkame konzultačné služby a vypracovanie postupov v ochrane jednotlivých plodín so zameraním na použitie biologických preparátov a prípravkov zaregistrovaných na ekologické pestovanie.