Diagnostika a poradenstvo

 

Diagnostika je proces určovania chorôb, škodcov a fyziologických porúch rastlín. Určenie správnej diagnózy je základom účinnej ochrany predovšetkým pri použití biologickej ochrany rastlín, pri ktorej sa prepráty zvyčajne používajú preventívne a musia sa aplikovať v správnom termíne. Sme dostatočne skúsení a vybavení  mikroskopickou a inou technikou správne diagnostikovať vzorky priamo v našej fytofarmácii. V prípade potreby budeme konzultovať správnu diagnózu aj s ostatnými odborníkmi v danej oblasti. Po stanovení  diagnózy ponúkame poradenské služby zamerané na vypracovanie komlexných postupov v ochrane rastlín použitím biologických preparátov a prípravkov zaregistrovaných na ekologické pestovanie.