Jabloň

Pehovitosť (kalcióza) - deficit vápnika

 

Niekoľko milimetrové vpadnuté škvrny
Zhnednuté skupiny odumrietých buniek pod šupkov, alebo aj hlbšie v pletive plodu
Múčnatý povlak na napadnutých rašiach púčikoch
Múčnatý povlak na napadnutých listoch, ktoré sa stáčajú smerom hore.
Múčnatý pvlak na napadnutých listoch.
Oválne retiazkovité konídie
Hrdzavé sieťovité kresby na šupke
Hnedočierne škvrny (chrasty), ktoré môžu splývať a stred vypadávať. Listy vädnú, usýchajú a opadávajú.

Hnedočierne škvrny (chrasty) na plodoch
Silne poškodené plody môžu praskať a byť infikovane moniliózou
Hnedočierne škvrny (chrasty) na plodoch a listoch
Konídie huby
Napádané sú predovšetkým zrelé mechanicky poškodené plody, na ktorých sa tvoria veľké hnedé škvrny. Dužina postupne hnedne a hnije. Sivé sporodóchia konídií huby sú usporiadnané v koncentrických kruhoch. Plody buď opadávajú, alebo ostávajú na stromoch, kde mumifikujú.
Opadnuté plody infikované patogénom

Skládkové choroby 

Alternaria, Fusarium, Gleodes, Gloesporium, Leptothyrium, Penicillium, Phoma

Horké, hnedé až čierne hnijúce jablká pokryté sporulujúcimi hubami
Zelenkasté povlaky huby Penicillium expansum. Jablká podliehajú bielej hnilobe.
Svetlozelené presvetlenené listy , ktoré môžu hnednúť, skrúcať sa a opadávať. Na rozdiel roztočca chmeľového nevytvára pavučinky.
Silné kučeravenie a stáčanie listov, ktoré neskôr žltnú alebo ružovejú a môzu opadávať. Mladé výhonky zakrpatievajú a deformujú.
Vstupný otvor a špirálovite vyžratá chodbička smerujúca k jadrovníku.
Vyžratý jadrovník vyplnený exkrementami lariev. Plody opadávajú a podliehajú monilióze.
Húsenicami vyžraté okrúhle pľuzgierovité míny, v ktorých je špirálovite usporiadaný čierny trus.
Mladé larvy vyžierajú pod povrchom plodov chodbičky. Rastom plodu sa chodbičky trhajú a zaceľujú korkovitým pletivom tvoriace jazvy na povrchu plodov.

Skeletovanie listov

Mladými húsenicami motýľov vyžraté mäkké pletivá listov medzi listovou žilnatinou
Požery častí plodov, ktoré neskôr podliehajú monilióze a opadávajú.