Články

Babôčka bodliaková – najúspešnejší migrant medzi škodcami (naše pole 10/2019)
Nový škodca v záhradách a ovocných sadoch (Roľnícke noviny 42/2019)
Piadivky - významní škodcovia v ovocných sadoch (Roľnícke noviny)