Proti slimákom, slizniakom

Proti slimákom a slizniakom sa používajú ekologické prípravky na báze fosforečňanu železitého, ktorý sa bežne vyskytuje v prírode.  Je mimoriadne účinný proti týmto škodcom a po rozklade sa stáva prístupným ako hnojivo pre pestované plodiny. Je bezpečný pre domáce zvieratá a iné užitočné organizmy. 

Ďalšou skupinou sú preparáty na báze parazitických hlístic Phasmarhabditis hermaphrodita, ktoré vyhľadávajú slimákov v pôde a prenikajú do nich cez dýchacie otvory. Hlístice nesú symbiotické bakterie, které vypúšťajú do vnútra slimákov, kde sa množia. Napadnutý škodca prestáva žrať a hynie. Hlístice chránia plodiny proti slimákom dlhodobo až počas obdobia  6 týždňov.