Čerešňa

Chloróza - deficit Mg 

Medzižilové žltnutie na starších listoch

 

Voška čerešňová – Myzus cerasi

Zvinuté a usýchajúce listy
Silne poškodené letorasty a celkovo zakrpatený rast stromu

 

Piliarka čerešňová - Caliroa cerasi

Skeletované listy žltnú, vädnú a opadávajú

 

Vrtivka čerešňová - Rhagoletis cerasi

Poškodené plody mäknú, hnijú a opadávajú
Larva vrtivky čerešňovej v poškodenom plode

 

Poškodenie škorcami

Znehodnotené plody