Proti chorobám

Proti chorobám sa používajú biopreparáty obsahujúce živé organizmy schopné parazitovať a potláčať fytopatogénne huby spôsobujúce závažné ochorenia rastlín (spôsob účinku 'huba-proti-hube' je ilustrovaný na obázkoch dole). Typickými zástupcami mykoparazitických húb v biopreparátoch sú Pythium oligandrum, Trichoderma harzianum, Ampelomyces quisqualis.

Ďalšou skupinou biopreparátov sú tzv. elicitory, ktoré aktivizujú obranné imunitné systémy rastlín proti  ochoreniam. Touto vzácnou vlastnosťou sa vyznačujú výťažky z niektorých druhov rastlín a extrakty morských rias.

Tieto biopreparáty sa zvyčajne dopĺňajú aplikáciami prípravkami na báze medi a síry, ktoré sú oficiácialne zaregistrované v ekologickom pestovaní rastlín.

Mykoparazitizmus
Zelená kolónia parazitickej dobrej huby z rodu Trichoderma prerastajúca a potláčajúca rast kolónie patogénnej huby z rodu Fusarium, ktorý spôsobuje závažné ochorenia mnohých rastlín
Mykoparazitizmus
Hýfy mykoparazitickej huby (tenšie svetlé vlákna) ovíjajúce sa a penetrujúce do patogénnej škodlivej huby, ktorú tým potláča a následne bráni infekciám a ochoreniu rastlín