Odporúčania

Zhrnutie – ochrana záhradníckych rastlín na začiatku vegetácie

Plodina Škodlivý činiteľ Biologické riešenie Poznámky
Broskyne Klasterosporióza (dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov) Imunofol

 

môže sa použiť aekologický prípravok Imunofol, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám
Broskyne 

Nekrarinka

Múčnatka broskýň BorOil, Floravita Sio, Floravita Coco,Folicit, PowerOf-K -opakované postreky náchylných odrôd v 10-dňových intervaloch

ekologické prípravky zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám

Čerešne 

Višne

Prezimujúci škodcovia Imunofol  môže sa použiť ekologický prípravok Imunofol, ktorý zvyšuje odolnosť rastlín proti chorobám

 

egreše
ríbezle
Múčnatka na ríbezliach a egrešoch HF MYCOL – prvý preventívny postrek citlivých odrôd tesne pred kvitnutím, druhý ihneď po odkvitnutí, ďalšie v 10-dňových intervaloch
– z prípravkov registrovaných proti ochoreniu je v malospotrebiteľskom balení dostupný len prípravok HF-Mycol, obsahujúci feniklový olej; aplikuje sa dvakrát pred kvitnutím a 2-4-krát po odkvitnutí v 7-10-dňových intervaloch
– rovnakú účinnú látku ako pre veľkovýrobu registrovaný prípravok Sulfurus (síra) obsahujú aj v malom balení dostupné prípravky Kumulus a Thiovit
– môžu sa použiť ekologické prípravky BorOilFloraVita SiOFloraVita CocoFolicitPowerOf-K, ktoré zvyšujú odolnosť rastlín proti chorobám
Okrasné rastliny

Zelenina

Padanie vzchádzajúcich rastlín FLORAVITA SiO
CLONOPLUS
GLIOREX

TRIFENDER
Preventívne ošetrenie výsevov alebo vzchádzajúcich rastlín vo forme zálievky

FLORAVITA SiO vo forme postreku

TRIFENEDER zapraviť do pôdy

Okrasné rastliny

Zelenina

Podporenie koreňovej sústavy – Biostimulantmi Bactofil
Symbivit
Agriful
RootMost
Alga 600
Okrasné rastliny

Pareniská

Smútivky Entonem (Steinernema)

Žlté lepové doštičky na odchyt mušiek

Zálievka  parazitickými hlístami.
Okrasné rastliny Vošky na okrasných rastlinách RockEffect

Synfonia lesk 3 v 1

Žlté lepové doštičky na signalizáciu

Okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
Okrasné rastliny Strapky na okrasných rastlinách RockEffect

Synfonia lesk 3 v 1

Žlté lepové doštičky na signalizáciu

Okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
Okrasné rastliny Roztočce na okrasných rastlinách RockEffect

Synfonia lesk 3 v 1

 

Okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
Okrasné rastliny Molice RockEffect

Synfonia lesk 3 v 1

 

Okrasné rastliny treba pravidelne kontrolovať a v prípade zistenia škodcov ich čo najskôr ošetriť
Pôdní škodcovia Drôtovce, háďatká, siatice alebo larvy chrústov (pandravy) NovaFerm VIVA

 

Zapracovanie do pôdy pred sejbou alebo pred výsadbou do jám 5 až 10 cm v dávka 100 – 300 ml na 10 l vody na
100 m2.