BIOLOGICKÉ PRÍPRAVKY a EKOLOGICÉ PROSTRIEDKY

Dali sme sa na neľahkú, ale o to zaujímavejšiu cestu skonsolidovať a rozšíriť v súčasnej dobe pre záhradkárov roztrieštené portfólio prípravkov určených na biologickú ochranu rastlín a ekologické pestovanie. Garantujeme ponuku len tých prípravkov, ktoré sú oficiálne zaregistrované štátnou inštitúciou na to zákonne určenou (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky). Okrem ekologických prípravkov budeme ponúkať aj pomocné prostriedky, ktoré nepriamo napomáhajú ekologickej ochrane  rastlín ako sú mykorízne huby, opeľovače, biohnojivá, biostimulanty, feromónové lapače, lepové doštičky, bronzové náradie, medené postrekovače, medené rosiče pod. Viac informácií získate, ak navštívite linky na ľavej strane našej domovskej stránky. Ďakujeme.