Rajčiak

Abionóza - deficit  vápnika

Hnednutie špičiek rajčiakov (oproti stopke)

 

Nepravidelná závlaha

Praskanie šupky spôsobené nerovnomerným rastom a rýchlym naberaním vody do dužiny rajčiaka
Popraskané plody sú nasledne napádané hubami ako sú napr. Rhizopus spp., ktoré ich znehodnocujú
Rhizopus spp. kolonizuje prasklinu a nasledne znehodnocuje celý plod

 

Hnedé škvrny na špičkách a okrajoch listov 
Povrch škvŕn pokrytý belavým povlakom huby (sporangiofóry so spórangiami)
Hnedé nepravidelné škvrny na plodoch objavujúce sa zvyčajne najprv pri stopke (pri nedostatku vápnika sú škvrny na špičke plodu)
Stromčekovito vetvený spórangiofór huby

 

Alternáriová škvrnitosť Alternaria porri

Hnedé škvrny s typickou koncetrickou kesbou
Vpadnuté pozdĺžne hnedé škvrny na stonkách
Spóra huby
Hnedá škvrnitosť na plodoch (otvory sú vyžraté morou balníkovou)

 

Otvor vyhryzený húsenicou
Dužina vyžratá húsenicou
Vyžratá dužina je znehodnotená a druhotne napádaná hubami ako napr. Rhizopus spp.

 

Roztočec chmeľový – Tetranychus urticae
Biele až striebristé bodky, ktoré neskôr žltnú a uschýnajú. Na spodnej strane listov pavučinový povlak.

 

Strapka západná – Frankliniella occidentalis
Vycicané striebristo-sivé ohraničené škvrny s čiernymi bodkami exkrementov škodcu