Ochranné prostriedky

Vašou povinnosťou je chrániť tak Vás, ako aj svojich blízkych používaním základných ochranných prostriedkov a dodržiavaním bezpečnostných predpisov a to aj pri aplikácii prípravkov pre ekologické pestovanie rastlín. Našou povinnosťou je Vám zabezpečiť certifikované prostriedky.