Proti krtom a hlodavcom

Krty sú veľmi užitočné. Nehubte ich. Rozrývaním pôdy ju prevzdušňujú a živia sa škodlivým hmyzom. Ak ich skutočne chcete dostať z Vašej záhrady preč, tak ich radšej odchyťte použitím ekologického zariadenia pre lov krtov a hrabošov.  Plastová pasca sa umiestňuje v tuneli medzi dvoma krtincami. Keď je zviera v pasci, spätná klapka sa uzavrie, čo mu zabrani dostať sa von. Pasca obsahuje plastovú „zástavku“ s nápisom signalizujúcim, že krt je v pasci. Čím skôr ho odneste a vypustite na bezpečné miesto.