Proti burinám

Sortiment ekologických prostriedkov proti burinám je v súčasnom období tak u nás, ako aj vo svete pomerne obmedzený a to predovšetkým vo veľkovýrobe. Dobrou správou pre záhradkárov je, že v roku 2019 sa na slovenský trh dostáva 100 % prírodný herbicíd  so širokým použitím na ničenie jednoročných a vytrvalých burín, machov a rias v záhradách, na nespevnených plochách, v škárach chodníkov, pri obrubníkoch, cestičkách a pod.

Praktickým a ekologickým spôsob boja s burinou je ich tepelné vypaľovanie. Používajú sa vysoko komfortné  a jednoducho použiteľné vypaľovače burín a to buď na báze použitia plameňa z horiaceho plynu, alebo elektrického impulzu. Dajú sa použiť tak na totálnu likvidáciu burín na väčších plochách, alebo aj na selektívne ničenie burín napríklad v trávnikoch.