Paprika

Deficit vlahy

Vädnutie rastlín
Fialovo ohraničené oválne škvrny

 

Ružicovitosť - Cucumis mosaic virus 

Malé zdeformované plody

 

Pestrokvetosť – Alfalfa mosaic virus 

Pestré žlto-bielo sfarbené listy

 

Stolbur – Tomato stolbur phytoplasma

Zakrpatenosť rastlín. Listy tuhnú, tmavnú a stáčajú sa smerom hore.

 

Baktériová škvrnitosťXanthomonas vesicatoria

Svetlohnedé škvrny so škoricovohnedým okrajom
Tmavohnedé bodky a škvrny s vyvýšeným okrajom

 

Alternáriová škvrnitosťAlternaria capsici-annui

Sivo-čierne škvrny pokryté sadzovitým povlakom konídionosičov a konídií huby

 

Roztočec chmeľovýTetranychus urticae

Biele až striebristé bodky, ktoré neskôr žltnú a uschýnajú. Na spodnej strane listov pavučinový povlak.

 

Roztočík paprikovýPolyphagotarsonemus latus

Hnedé skôkovatené pletivo plodu

 

Pásavka zemiakováLeptinotarsa decemlineata

Vyžraté medzižilové časti listov

 

Voška broskyňováMyzus persicae

Žltnutie a odumieranie vycicaných listov

 

Mora bavlníková Helicoverpa armigera

Húsenica vyžierajúca otvory do stoniek a plodov