Biostimulanty a biohnojivá

Biohnojová sú prírodného pôvodu a aplikujú sa buď do pôdy, alebo na list s cieľom dodať rastlinám živiny potrebné pre ich rast.  Biostimulanty nie sú hnojivá. Líšia sa od nich svojim spôsobom účinku, keď dokážu priamo stimulovať metabolizmus rastlín. Biostimulanty obsahujú biostimulačné látky ako sú humíny, humínové a fulvokyseliny, proteínové hydrolyzáty (predovšetkým aminokyseliny a peptidy), extrakty z morských rias (predovšetkým  z rodov AscophyllumFucusLaminaria) a rôznych rastlín, chitosany a biopolyméry. Môžme sem zaradiť aj užitočné huby so schopnosťou produkovať metabolity s biostimulačným účinkom ako sú Pythium oligandrum, Trichoderma harzianum, iné mykorízne huby, ako aj niektoré baktérie (napr. z rodu Rhizobium). Biostimulanty zlepšujú metabolizmus rastlín, stabilizujú úrody, zvyšujú toleranciu rastlín k abiotickým stresom, zvyšujú príjem živín z hnojív a ich následnú traslokáciu v rastline, zlepšujú kvalitatívne parametre úrod ako sú obsah cukru, bielkovín, zlepšujú farbu plodov, napomáhajú lepšiemu príjmu vody a jej využitiu ratlinami, zlepšujú úrodnosť pôdy podporou vývoja užitočnej pôdnej mikroflóry.